en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Změny ve firmě

Změny ve firmě na Slovensku

Pokud potřebujete provést libovolné změny ve Vaší firmě obráďte se na nás. Naši pracovníci na základě Vašich požadavků vypracují všechny podklady pro změnu a po podpisu dokumentů z Vaší strany zajistí zápis změn do Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a nahlášení změn na Finančního úřadu.

Cena za kompletní zrealizování změny ve firmě je 139 €, nebo 199 € včetně poplatků OR a ŽR.

Cena závisí na tom o jakou změnu se jedná, mezi menší změny zpoplatněno částkou 139 € patří:
  • změna sídla
  • změna obchodního jména
  • jmenování nebo odvolání jednatele, nebo prokuristy
  • změna osobních údajů společníka, jednatele
  • změna způsobu řízení jednatele
Složitější změny zpoplatněno částkou 199 € jsou:
  • rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání
  • převod obchodního podílu as tím spojená změna společníka
  • navýšení základního kapitálu společnosti

Pokud se současně dělají několik změn ve firmě cena se stanoví tak, že se účtuje cena za dražší z požadovaných změn (139 € nebo 199 €) + 20 € za každou další změnu.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk